Wzory dokumentów

Obwieszczenie o systemie i rozkładzie czasu pracy oraz okresie rozliczeniowym

Wzór umowy o przekazanie danych z firmą lub osobą, która przetwarza dane osobowe o lokalizacji GPS i z dane tachografu

Zgoda na przesłanie kurierem dokumentacji do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (FPK)

Świadectwo pracy (jęz. ukr. / Українська версія)

Wzór schematu czasu pracy i odpoczynku kierowców

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej (LR1)

Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Wniosek o zmianę certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Oświadczenie o zagubieniu certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu dla pojazdu samochodowego/przyczepy

CP4 Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

CP3 wniosek o zmianę certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Certyfikaty dla pojazdów i naczep GITD: CP2 Wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Certyfikaty dla pojazdów i naczep GITD: CP1 Wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Tematyka

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

© 2016 Portal Transport-expert.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel