Wzory dokumentów

LR8. Udzielenie dodatkowego wypisu z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy

LR7. Wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień – przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia/licencji wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

LR6. Przeniesienie uprawnień - w przypadku śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie/licencję i wstąpienie na jej miejsce spadkobiercy (w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki jawnej lub komandytowej) - wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

LR5. Przeniesienie uprawnień - ze względu na połączenie, podział lub przekształcenie przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie/licencję - wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

OC. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem

OSC. Oświadczenie dot. zmiany w składzie osobowym przedsiębiorców działających na podstawie umowy s.c. poprzez wystąpienie wspólnika/wspólników ze składu spółki cywilnej

LR4. Zmiana danych (odejście wspólnika ze spółki cywilnej) na zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/ licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

LR3. Wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/licencji wspólnotowej/wypisów z licencji wspólnotowej

ON. Oświadczenie o niekaralności

LR2. Wniosek o zmianę danych (nazwy lub adresu)

OB. Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej

WPC. Wykaz pojazdów

OK. Oświadczenie dotyczące kierowców

OC. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem

LR1. Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej

Tematyka

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

© 2016 Portal Transport-expert.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Sprawdź nasz portal - testuj przez 7 dni za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel