Akty prawne

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221)

Ostatnia zmiana: 19.01.2018 r.

Ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1057)

Ostatnia zmiana: 18.01.2018 r.

Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2200)

Ostatnia zmiana: 18.01.2018 r.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 108)

Ostatnia zmiana: 17.01.2018 r.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1822)

Ostatnia zmiana: 05.01.2018 r.

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2222)

Ostatnia zmiana: 04.01.2018 r.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1778)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 645)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1260)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2168)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1827)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2015 r., poz. 588)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1713)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2343)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2022)

Ostatnia zmiana: 01.01.2018 r.

Tematyka

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

© 2016 Portal Transport-expert.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Sprawdź nasz portal - testuj przez 7 dni za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel