Akty prawne

Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1040)

Ostatnia zmiana: 21.09.2017 r.

Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1827)

Ostatnia zmiana: 11.09.2017 r.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1822)

Ostatnia zmiana: 11.09.2017 r.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 963)

Ostatnia zmiana: 02.09.2017 r.

Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1201)

Ostatnia zmiana: 02.09.2017 r.

Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1713)

Ostatnia zmiana: 02.09.2017 r.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1260)

Ostatnia zmiana: 01.09.2017 r.

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 645)

Ostatnia zmiana: 01.09.2017 r.

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1221)

Ostatnia zmiana: 01.09.2017 r.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666)

Ostatnia zmiana: 01.09.2017 r.

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1888)

Ostatnia zmiana: 01.09.2017 r.

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1184)

Ostatnia zmiana: 01.09.2017 r.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2032)

Ostatnia zmiana: 12.08.2017 r.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 1749)

Ostatnia zmiana: 12.08.2017 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1624)

Ostatnia zmiana: 11.08.2017 r.

Tematyka

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

© 2016 Portal Transport-expert.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Sprawdź nasz portal - testuj przez 7 dni za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel