Akty prawne

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2343)

Ostatnia zmiana: 21.04.2018 r.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1778)

Ostatnia zmiana: 18.04.2018 r.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017, poz. 1904)

Ostatnia zmiana: 03.04.2018 r.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 155)

Ostatnia zmiana: 03.04.2018 r.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 200)

Ostatnia zmiana: 31.03.2018 r.

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 645)

Ostatnia zmiana: 31.03.2018 r.

Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 786)

Ostatnia zmiana: 27.03.2018 r.

Ustawa z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 618)

Ostatnia zmiana: 26.03.2018 r.

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2168)

Ostatnia zmiana: 15.03.2018 r.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 459)

Ostatnia zmiana: 15.03.2018 r.

Ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 473)

Ostatnia zmiana: 02.03.2018 r.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1260)

Ostatnia zmiana: 22.02.2018 r.

Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1040)

Ostatnia zmiana: 22.02.2018 r.

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2222)

Ostatnia zmiana: 22.02.2018 r.

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

Ostatnia zmiana: 02.02.2018 r.

Tematyka

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

© 2016 Portal Transport-expert.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Sprawdź nasz portal - testuj przez 7 dni za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel