Akty prawne

Ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 72)

Ostatnia zmiana: 16.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2022)

Ostatnia zmiana: 15.01.2020 r.

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 645)

Ostatnia zmiana: 12.01.2020 r.

Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020, poz. 30)

Ostatnia zmiana: 09.01.2020 r.

Ustawa z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 8)

Ostatnia zmiana: 03.01.2020 r.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 300)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2140)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1990)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1482)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1387)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1412)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 43)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2174)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 900)

Ostatnia zmiana: 01.01.2020 r.

Tematyka

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel