Filtruj treść
Filtruj

Akty prawne

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 266)

Ostatnia zmiana: 20.02.2021 r.

Ustawa z 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 281)

Ostatnia zmiana: 12.02.2021 r.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1842)

Ostatnia zmiana: 12.02.2021 r.

Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 272)

Ostatnia zmiana: 11.02.2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 890)

Ostatnia zmiana: 07.01.2021 r.

Ustawa z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2268)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1426)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1268)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1325)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 470)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1406)

Ostatnia zmiana: 01.01.2021 r.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 797)

Ostatnia zmiana: 31.12.2020 r.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568)

Ostatnia zmiana: 16.12.2020 r.

Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 729)

Ostatnia zmiana: 06.12.2020 r.

Tematyka

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel