Wzory dokumentów

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych w Unii Europejskiej

Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Wniosek o zmianę certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Oświadczenie o zagubieniu certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu dla pojazdu samochodowego/przyczepy

CP4 Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

CP3 wniosek o zmianę certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Certyfikaty dla pojazdów i naczep GITD: CP2 Wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd silnikowy lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Certyfikaty dla pojazdów i naczep GITD: CP1 Wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Skarga na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego

Upoważnienie do załatwiania spraw przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

Pełnomocnictwo ogólne do reprezentowania firmy

Upoważnienie do reprezentowania firmy podczas kontroli ITD

Wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie przewozu do systemu SENT

Tematyka

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

© 2016 Portal Transport-expert.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel