Wzory dokumentów

Inspekcja Transportu Drogowego

Wzór formularza protokołu kontroli w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Wzór formularza listy kontrolnej w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Wykaz towarów niebezpiecznych innych klas niż klasa 2 przewożonych ciśnieniowymi urządzeniami transportowymi

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym (polski odcinek drogi)

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie okazjonalnych przewozów osób poza Unię Europejską (polski odcinek drogi oraz zezwolenie zagraniczne)

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie wahadłowych przewozów osób w międzynarodowym transporcie drogowym poza Unię Europejską

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych poza Unię Europejską

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych w Unii Europejskiej

Zgoda na przesłanie kurierem dokumentacji do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego (FPK)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej (LR1)

Wniosek o wydanie wtórnika certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Wniosek o zmianę certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Oświadczenie o zagubieniu certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu dla pojazdu samochodowego/przyczepy

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel