Filtruj treść
Filtruj

Szkolenie: pora nocna i czas pracy kierowców - w Poznaniu i Warszawie!

Dodano: 31 stycznia 2019
szkolenie

Przyjęte pod koniec ubiegłego roku zmiany w ustawie o transporcie drogowym wprowadziły szereg nowych wymagań dla  firm wykonujących typowy transport, jak również przewozy na potrzeby własne. Już w pierwszych tygodniach obowiązywania zmian kontrolerzy ITD nakładają wysokie kary, także na naruszenia, które wcześniej nie były sankcjonowane.

Niewątpliwie najwięcej wątpliwości budzą kwestie dotyczące pracy w porze nocnej kierowców, dlatego wyjaśnimy wszystkie aspekty z tym związane, dotyczące zarówno kierowców pracujących na umowy o pracę, jak też będących na samozatrudnieniu oraz wykonujących przewozy w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Powiemy także o innych ważnych zmianach dotyczących czasu pracy kierowcy oraz obsługi tachografów, które dopiero co weszły w życie i omówimy ich konsekwencje dla firm, kierowców oraz kadry zarządzającej. Wskażemy także na nowe obowiązki i wymagania, które wejdą w życie w 2019 r.

Cele szkolenia

Szkolenie prowadzone jest przez inspektora ITD. z wieloletnim doświadczeniem. Celami szkolenia są:

 • Przedstawienie wszelkich aspektów związanych z pracą w porze nocnej z punktu widzenia ITD oraz PIP
 • Omówienie nowych zasad rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowców
 • Poszerzenie, uzupełninie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie przepisów regulujących czas pracy kierowców
 • Nabycie wiedzy w zakresie nowych wymagań dotyczących obsługi tachografów oraz zasad korzystania z kart kierowców i wykresówek
 • Poznanie najnowszych zasad odpowiedzialności za naruszenia czasu pracy kierowców oraz reguł działania nowego rejestru firm transportowych i zarządzających transportem KREPTD
Uwaga

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Zatrudnianie kierowców 2018. Umowy, badania lekarskie i szkolenia, dokumentacja".

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • właścicieli i kadry zarządzającej firm transportowych oraz wykonujących przewozy na potrzeby własne,
 • osób posiadających certyfikat kompetencji zawodowych,
 • dyspozytorów, specjalistów i kierowników do spraw transportu,
 • personelu różnego szczebla organizującego, nadzorującego i rozliczającego pracę kierowców (planiści, księgowe, kadrowe)

Program szczegółowy

PROGRAM SZKOLENIA:

Wstęp: zaprezentowanie najnowszych i planowanych zmian w przepisach regulujących tematykę związaną z czasem pracy kierowców oraz użytkowaniem tachografów

Część I Czas pracy kierowców według nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców                                                       

1. Ustawa o czasie pracy kierowców – najważniejsze zasady

2. Wymagane kwalifikacje, uprawnienia i dokumenty kierowców

3. Normy czasu pracy i okresy rozliczeniowe

4. Czas pracy/dyżur kierowcy

5. Praca w porze nocnej, rozliczanie, ograniczenia - kontrola ITD. oraz PIP

6. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców

7. Nowe zasady dotyczące urlopówek – dokumentowanie aktywności i dni wolnych kierowcy

Część II Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy – nowe metody rozliczania

1. Rozporządzenie 561/2006r – syntetyczne omówienie przepisów

2. Nowe zasady rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków:

 • Dzienny okres prowadzenia pojazdu
 • Przerwy w trakcie dziennego okresu prowadzenia pojazdu
 • Odpoczynki dzienne i tygodniowe w przepisach i praktyce
 • Okresy prowadzenia pojazdu tygodniowe i dwutygodniowe

3. Praca w załodze wieloosobowej

4. Odstępstwa od przepisów o czasie pracy kierowców - jak prawidłowo stosować art. 12 rozp. 561/2006 (WE)

5. Sytuacje awaryjne/nieprzewidziane (granica, awaria tachografu, uszkodzenie, zagubienie karty kierowcy).

6. Nowe zasady odpowiedzialności kierowcy, zarządzającego transportem oraz firmy za naruszenia norm czasu pracy kierowców

7. Za jakie naruszenia norm czasu pracy kierowców może być cofnięta licencja lub certyfikat kompetencji zawodowych – rejestr KREPTD?

8. Wyłączenie odpowiedzialności firmy za naruszenia kierowcy

Część III Najnowsze zasady korzystania z tachografów, kart kierowców i wykresówek

1. Regulacje prawne w zakresie rejestracji aktywności kierowców

2. Syntetyczna charakterystyka urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców

3. Nowe tachografy - obowiązek instalacji tachografu nowej generacji

4. Zasady użytkowania tachografów według najnowszych przepisów:

 • legalizacja tachografu i inne elementy wymagane podczas kontroli drogowych
 • prawidłowe używanie wykresówek i kart kierowców
 • odczyt i analiza zapisów na wykresówkach i wydrukach
 • tolerancje na tachografach obowiązujące przy sporządzaniu ewidencji czasu pracy kierowców
 • pobieranie i archiwizowanie danych cyfrowych w świetle najnowszych wytycznych GITD

5. Obowiązek wystawiania urlopówek według aktualnych przepisów

6. Najczęstsze błędy w obsłudze urządzeń rejestrujących popełniane  przez kierowców, błędy firm w analizie i odczytach zapisów na wykresówkach i  tachografach

Podsumowanie zajęć oraz indywidualne konsultacje z prowadzącym szkolenie

Prelegent

Inspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.

Termin i lokalizacja

Poznań

Termin: 08 Lutego 2019, godz.: 10:00-16:00,

ul. Dąbrowskiego 79A

Warszawa

Termin: 28 lutego 2019 r

 ul. Łotewska 9A

Cena: 620 zł netto (762,60 zł brutto)

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

x
wiper-pixel