Filtruj treść
Filtruj

Koronawirus: zawieszenie okresowych badań kierowców

Dodano: 1 kwietnia 2020
W pakiecie Tarczy Antykryzysowej uregulowano m.in. kwestie związane z badaniami lekarskimi.

W pakiecie Tarczy Antykryzysowej uregulowano m.in. kwestie związane z badaniami lekarskimi. Zawieszono wykonywanie obowiązków dotyczących okresowych badań lekarskich pracowników, w tym również osób pracujących jako kierowcy.

W przypadku pracowników będących kierowcami zawieszony został obowiązek wynikający z podlegania badaniom lekarskim oraz badaniom psychologicznym - przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w art. 39 j i 39 k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Zawieszenie obowiązuje od 8 marca

Zawieszenie obowiązuje od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a więc zmiany, o których mowa działają z mocą wsteczną od dnia 8 marca 2020 r.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków dotyczących wyżej wskazanych badań i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Badania może przeprowadzić każdy lekarz

Ponadto w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, badania wstępne lub kontrolne, może przeprowadzić każdy lekarz, w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego.

Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Ważne:

Orzeczenie wydane przez innego lekarza niż uprawniony do przeprowadzenia badań, traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub od dnia odwołania stanu epidemii.

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel