Filtruj treść
Filtruj

Kontrole graniczne nie powinny trwać dłużej niż 15 minut

Autor: Dorota Jabłonka

Dodano: 6 kwietnia 2020
Komisja Europejska przedstawiła krajom członkowskim wytyczne co do organizacji transportu drogowego  podczas pandemii koronawirusa

Komisja Europejska przedstawiła krajom członkowskim wytyczne co do organizacji transportu drogowego  podczas pandemii koronawirusa. Wszystkie państwa powinny wyznaczyć zielone korytarze i ograniczyć do minimum kontrole graniczne. Niestety nadal nie zniesiono weekendowych zakazów jazdy.

Komisja opracowała wytyczne dotyczące zarządzania granicami, aby utrzymać stały przewóz towarów w całej UE podczas obecnej pandemii. Państwa członkowskie zostały poproszone o niezwłoczne oznaczenie wszystkich wewnętrznych przejść granicznych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) jako przejść granicznych dla „zielonych korytarzy”, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie unijnych łańcuchów dostaw. Przejścia graniczne dla zielonych korytarzy powinny być otwarte dla wszystkich pojazdów towarowych, bez względu na przewożone przez nie towary. Komisja wskazała, że przekraczanie granicy, w tym wszelkie kontrole i badania przesiewowe, nie powinny trwać dłużej niż 15 minut.

Uproszczenie procedur

Procedury na przejściach granicznych dla zielonych korytarzy trzeba ograniczyć i uprościć do niezbędnego minimum. Kontrole i badania przesiewowe powinny być przeprowadzane bez konieczności opuszczania przez kierowców pojazdów, a sami kierowcy powinni być poddawani jedynie minimalnym kontrolom. Kierowców pojazdów towarowych nie należy prosić o przedstawianie żadnego innego dokumentu niż paszport lub dowód osobisty i prawo jazdy oraz, w razie konieczności, zaświadczenie od pracodawcy. Należy dopuścić elektroniczne składanie lub wyświetlanie dokumentów.

Ważne:

Komisja przypomina też, że nie wolno dyskryminować żadnego pojazdu towarowego ani kierowcy, niezależnie od miejsca pochodzenia i miejsca przeznaczenia, narodowości kierowcy lub kraju rejestracji pojazdu. Nie można więc żądać, aby kierowcy z innych krajów okazywali np. dodatkowe dokumenty.

Czekamy na zniesienie zakazów

Ponadto w związku z obecną sytuacją Komisja wzywa również państwa członkowskie do czasowego zawieszenia wszystkich obowiązujących na ich terytorium zakazów jazdy, takich jak zakaz jazdy w weekend czy w nocy oraz zakazy sektorowe. Przypomnijmy, że wiele krajów ogranicza lub znosi takie zakazy, niestety, Polskie władze tego nie zrobiły.

Komisja zachęca państwa członkowskie do utworzenia bezpiecznych korytarzy transportowych, aby umożliwić prywatnym kierowcom i ich pasażerom, takim jak pracownicy służby zdrowia i transportu, a także obywatelom UE powracającym do domów, niezależnie od ich narodowości, bezpośredni priorytetowy przejazd w każdym niezbędnym kierunku w ramach sieci TEN-T.

Bez kwarantanny i zaświadczeń

W celu ułatwienia funkcjonowania transportu Komisja zaleca, aby państwa członkowskie podjęły działania zmierzające do zapewnienia swobodnego przepływu wszystkich pracowników w transporcie międzynarodowym, niezależnie od rodzaju transportu. W szczególności należy znieść takie przepisy, jak ograniczenia podróży i obowiązkowa kwarantanna dla pracowników transportu niewykazujących objawów. Przykładowo państwa członkowskie nie powinny wymagać, aby pracownicy transportu posiadali zaświadczenie lekarskie potwierdzające ich dobry stan zdrowia.

Uznane na szczeblu międzynarodowym świadectwa kwalifikacji należy uznać za wystarczające do poświadczenia, że dany pracownik prowadzi działalność w zakresie transportu międzynarodowego. W przypadku braku takich świadectw (nie wszyscy międzynarodowi kierowcy je posiadają), wystarczające powinno być zaświadczenie podpisane przez pracodawcę.

Komisja wskazuje, że wszystkie te zasady powinny mieć również zastosowanie do obywateli państw trzecich, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia swobodnego przepływu towarów w obrębie UE i na jej terytorium.

Autor: Dorota Jabłonka

specjalista z zakresu transportu drogowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel