Filtruj treść
Filtruj

Dopłaty do pensji, jeśli kierowca przerwie postojowe, będą obniżane proporcjonalnie

Autor: Piotr Sadowski

Dodano: 21 maja 2020
Dopłaty do pensji, jeśli kierowca przerwie postojowe, będą obniżane proporcjonalnie

Jeśli przedsiębiorca incydentalnie powierzy pracownikowi wykonywanie pracy w czasie trwania przestoju, nie będzie musiał zwracać dofinansowania za cały miesiąc, lecz proporcjonalnie. Taką interpretację przepisów specustawy przedstawiło ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Zgodnie z przepisami specustawy pracownikowi objętemu przestojem wypłaca się wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe niż minimalne wynagrodzenie. Dopłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do takiego wynagrodzenia wynosi 1,3 tys. zł. Chodzi tu o przestój ekonomiczny, a więc sytuację, gdy pracownik powstrzymuje się od wykonywania pracy, ale pozostaje w gotowości do jej świadczenia.

Czy na postojowym można incydentalnie zrobić transport?

Wielu przedsiębiorców, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z tego rodzaju dopłat do wynagrodzeń zastanawia się nad odpowiedzią na dwa pytania. Czy może skierować pracownika objętego przestojem do wykonywania obowiązków, np. przez kilka dni w miesiącu? Czy jeśli zdecyduje się na taki krok, to czy konieczny będzie zwrot dopłaty do pensji takiego pracownika za cały miesiąc, czy tylko za te kilka dni, w których pracownik wykonywał obowiązki?

Na postojowym można jechać…

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest prosta – pracodawca korzystający z dopłat na czas przestoju ekonomicznego może w razie potrzeby kierować pracowników do wykonywania pracy. Jest to zgodne z celem tego wsparcia, którym jest ułatwienie przedsiębiorcom zachowania etatów do czasu, w którym będą mogli normalnie funkcjonować.

… i zwrócić dopłatę proporcjonalnie

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to odpowiedź do niedawna nie była oczywista. Poszczególne urzędy pracy, które pośredniczą w wypłacie wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), udzielały na nie różnych odpowiedzi. Na szczęście MRPiPS uznało, że przedsiębiorca musi wówczas zwrócić tylko proporcjonalną część wsparcia za czas, w którym pracownik objęty wsparciem wykonywał pracę. pracował. Nie jest więc w takim przypadku konieczny zwrot dofinansowania za cały miesiąc, tj. czyli 1,3 tys. zł.

Ważne:

Poza tym ministerstwo wyjaśniło, że na skutek incydentalnego powierzenia pracy w okresie przestoju następuje zmiana warunków, które mają wpływ na wysokość wypłacanych świadczeń. W związku z tym przedsiębiorca musi o tym zawiadomić właściwy wojewódzki urząd pracy w terminie 7 dni od tej zmiany oraz zwrócić niewykorzystaną część wsparcia.

Czy można wnioskować o dopłatę na część miesiąca?

MRPiPS odpowiedziało także na pytanie, czy firma, która chce objąć pracowników przestojem na np. dwa tygodnie może wnioskować o dopłaty tylko na część miesiąca? Zdaniem ministerstwa przedsiębiorca może wnioskować jedynie o dopłaty miesięczne, bo w takiej formie wypłacane jest wynagrodzenie pracownika.

Może lepiej skrócić czas pracy?

Co ważne, część wojewódzkich urzędów pracy wskazuje, że jeśli firma nie jest w stanie przewidzieć zapotrzebowania na pracę w okresie pełnego miesiąca, powinna raczej wybrać skrócenie czasu pracy (maksymalnie do 20 %), a nie obejmować pracowników przestojem. Oczywiście decyzja należy tu do przedsiębiorcy.  

Autor: Piotr Sadowski

prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

x
wiper-pixel