czas pracy kierowcy

Archiwalny Kierowca zleceniobiorca - czy podlega normom czasu pracy kierowców

Pytanie:  Czy kierowcę - zleceniobiorcę obowiązują przepisy dotyczące czasu pracy kierowców? Na jednym z portali znalazłem odpowiedź na tak postawione pytanie, którą może zacytuję tutaj: „Jakie prawa i obowiązki ma kierowca - zleceniobiorca? Czy można zatrudnić kierowcę ciężarówki na umowę zlecenia? Czy obowiązują go przepisy dotyczące czasu pracy? Jakie będzie miał z tego tytułu prawa? Jakie składki należy za niego płacić?
Prawo nie zabrania zatrudnić kierowcy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kierowcy zatrudnionemu na umowę zlecenie przysługują jedynie uprawnienia wynikające z tej umowy. Dotyczy to także czasu pracy. Strony zlecenia same kształtują czas pracy i wszelkie dodatkowe prawa wynikające z tego rodzaju umowy. Jako strony umowy - zleceniodawca i zleceniobiorca - będą podlegali wyłącznie przepisom Kodeksu cywilnego. Do kierowców prowadzących pojazdy na podstawie umów cywilnoprawnych nie stosuje się ani rozporządzenia WE nr 3820/85, ani ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. nr 92, poz. 879 ze zm.). Kierowcy ci są niejako w najgorszej sytuacji, dlatego też swoje prawa muszą zagwarantować sobie łączącą między stronami umową. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 o czasie pracy kierowców dotyczyła wszystkich, natomiast ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców dotyczy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Zatem 60 godzin jazdy to maksymalny czas kierowców etatowych. Przekroczenie tego limitu będzie skutkowało karą grzywny. Należy jednak podkreślić, że limit ten nie dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych. Oznacza to, że mogą one po odbyciu 60-godzinnej jazdy wykonywać inne zlecone zadania związane z prowadzeniem pojazdu.
Podstawa prawna: Ustawa - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)”.
Czy to właściwa interpretacja tego przepisu? Proszę o fachową pomoc.

Archiwalny Kierowca, który nie przestrzega harmonogramu ani doby pracowniczej

Pytanie:  Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie budownictwa (wznoszenie budynków). Zatrudniamy na podstawie umowy o pracę kierowcę samochodu ciężarowego o DMC powyżej 3,5 t do wykonywania przewozów na potrzeby własne przedsiębiorstwa (dowożenie materiałów budowlanych na prowadzone budowy).

Kierowca ma możliwość pracy do 12 godzin na dobę, jest zatrudniony w równoważnym systemie czasu pracy, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Tworzymy harmonogram czasu pracy, jednak kierowca nie trzyma się tego rozkładu. Twierdzi, że będzie wyjeżdżał z materiałem w terminach najbardziej dogodnych dla niego, np. harmonogram wskazuje godziny dzienne, a on wyjeżdża w nocy, gdyż tak jest mu wygodniej. Mówi, że tworzenie harmonogramu dla niego jest bezsensowne, ponieważ nie można przewidzieć, kiedy będzie trzeba wyjechać i dokąd. Jak dział kadr może zabezpieczyć się przed prawnymi konsekwencjami jego zachowania? Właściciel firmy nie chce go zwolnić, ponieważ pracownik ten jest jedynym kierowcą w przedsiębiorstwie.

Kierowca nie zachowuje również przepisów o dobie pracowniczej i wyrusza w trasę przed upływem 24 godzin od momentu, gdy rozpoczął pracę. Argumentuje to tym, że, zgodnie z przepisami, ma możliwość skrócenia dziennego okresu odpoczynku do co najmniej 9 godzin (trzy skrócone odpoczynki pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi). Jak to się ma do ustawy o czasie pracy kierowców, zgodnie z którą w danej dobie pracowniczej kierowca nie może rozpocząć pracy wcześniej niż po upływie 24 godzin od momentu poprzedniego rozpoczęcia pracy?

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

© 2016 Portal Transport-expert.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel