Filtruj treść
Filtruj

Jak odzyskać pomyłkowo wysłane pieniądze?

Autor: Michał Bujak

Dodano: 31 października 2018
wezwanie do zapłaty

Pomyłkowy przelew na niewłaściwe konto - taka sytuacja zawsze może się zdarzyć. Co zrobić gdy odbiorca nie chce oddać pieniędzy? Sprawdź.

Wykonanie błędnego przelewu jest sytuacją która może zdarzyć się każdemu. Postępowanie dotyczące zwrotu błędnie rozdysponowanych środków bywa niezwykle uciążliwe, a niekiedy wręcz niemożliwe do przeprowadzenia. Najtrudniejsze postępowania dotyczą sytuacji, gdy robiąc przelew pomyliliśmy się w numerze rachunku bankowego odbiorcy i nie mamy wiedzy w przedmiocie tego kto jest jego właścicielem. Problem pojawia się już na etapie ustalania danych właściciela rachunku, o ile bez trudu ustalimy bank, w którym prowadzony jest rachunek o tyle ustalenie danych właściciela nie jest już takie proste. Bank będzie zasłaniał się tajemnicą oraz ochroną danych osobowych i nie przekaże nam informacji dotyczących właściciela rachunku.

Bezpodstawne wzbogacenie

Sytuacja jest o wiele prostsza, gdy znamy odbiorcę przelewu, jednakże ten pomimo wiedzy, że przelane środki mu się nie należą odmawia dokonania ich zwrotu. W takim przypadku nie istnieje żaden jednolity formularz, który należałoby zastosować. Pomocy należy poszukiwać w instytucji bezpodstawnego wzbogacenia zawartej w art. 405 Kodeksu Cywilnego - „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”. Jak wynika z dalszych zapisów kodeksu obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody. 

Wezwanie do wydania korzyści

Mając na względzie, że kontrahent został poinformowany o zdarzeniu oraz odmówił dokonania zwrotu środków należy wysłać do niego oficjalne wezwanie do wydania korzyści uzyskanych bezpodstawnie. Kontrahent w mojej ocenie nie będzie mógł zasłaniać się niewiedzą o tym, że środki mu się nie należały. Pismo powinno zostać wysłane listem poleconym tak aby w późniejszym terminie w razie nie wydania korzyści móc udowodnić przed sądem, że takowe wezwanie zostało przez nas wystosowane. Gdyby takie pismo nie odniosło skutku należy wystąpić z pozwem do sądu. Załączam wzór takiego wezwania:

Autor: Michał Bujak

Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel