Filtruj treść
Filtruj

Odszkodowania za opóźnienie, gdy kontrahent spóźnił się z roszczeniem

Autor: Michał Bujak

Dodano: 27 marca 2019
Odszkodowania za opóźnienie, gdy kontrahent spóźnił się z roszczeniem

Opóźnienie dostawy może stanowić podstawę do odszkodowania tylko wówczas, gdy kontrahent zgłosi zastrzeżenia w określonym terminie. Jakim?

Zgodnie z art. 30 ust. 3 Konwencji CMR zlecający przewóz swoje roszczenia musi zgłosić w terminie 21 dni od dnia postawienia towaru do dyspozycji odbiorcy (nawet w przypadku gdy odbiorca odmawia przyjęcia towaru). 21-dniowy termin liczony jest łącznie z niedzielami i dniami świątecznym, a więc inaczej niż w przypadku szkód w towarze. Brak zgłoszenia zastrzeżenia w tym terminie powoduje wygaśniecie możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu opóźnienia dostawy.

Najlepiej jest przesłać zastrzeżenia w formie skanu mailem, a następnie tradycyjną pocztą.

Zastrzeżenia mogą być składane przez odbiorcę, jak również przez nadawcę przesyłki, oba podmioty są do tego uprawnione. Zastrzeżenie wywołuje skutki zarówno wobec nadawcy, jak i wobec odbiorcy, niezależnie od tego, który z nich je zgłosi. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy zgłaszający w treści zastrzeżenia wskaże, że robi to wyłącznie w swoim imieniu. Treść samego zgłoszenia nie jest normowana przez Konwencję, więc wystarczy, że będzie z niego wynikać sam fakt wystąpienia opóźnienia dostawy.

  W przypadku gdy z okoliczności wynika, że dostawa nie zostanie dostarczona na czas, zastrzeżenie może być złożone również przed dniem postawienia towaru do dyspozycji odbiorcy, a nawet przez upływem terminu dostawy.

Podstawa prawna: 

Rozdział V (artykuły 30–33) Konwencji CMR.

Autor: Michał Bujak

Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel