Blogi i Wideo

Chcesz poznać porady ekspertów na temat transportu drogowego, przewozów na potrzeby własne, czasu pracy kierowców, kontroli ITD, MiLoG, Loi Macron, diet dla kierowcy, karnetów TIR, opłat drogowych, listów przewozowych CMR, transportu ADR, prawa przewozowego czy szkoleń kierowców? Zobacz, co na ten temat specjalnie dla nas w swoich blogach piszą najlepsi eksperci doradzający firmom transportowym oraz przedsiębiorstwom prowadzącym przewozy na potrzeby własne.

Wyszukiwarka

Chcesz poznać porady ekspertów na temat transportu drogowego, przewozów na potrzeby własne, czasu pracy kierowców, kontroli ITD, MiLoG, Loi Macron, diet dla kierowcy, karnetów TIR, opłat drogowych, listów przewozowych CMR, transportu ADR, prawa przewozowego czy szkoleń kierowców? Zobacz, co na ten temat specjalnie dla nas w swoich blogach piszą najlepsi eksperci doradzający firmom transportowym oraz przedsiębiorstwom prowadzącym przewozy na potrzeby własne.

Maria Krawczyk

Maria Krawczyk

prawnik specjalizujący się w zakresie prawa transportowego oraz czasu pracy kierowców, Błach Dynerowicz Bujak Kancelaria Prawna sp. z o.o. www.bdbkp.pl
Wpisów na blogu: 7

Ostatnie wpisy na blogu

Michał  Dynerowicz

Michał Dynerowicz

ekspert z zakresu prawa związanego z transportem drogowym, prelegent szkoleń dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw transportowych, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (praca dyplomowa na temat statusu prawnego kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym), a wcześniej Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kancelaria Prawna Błach Dynerowicz Bujak w Krakowie, http://bdbkp.pl/
Wpisów na blogu: 3

Ostatnie wpisy na blogu

Barbara Błach-Bujak

Barbara Błach-Bujak

ekspert z zakresu prawa związanego z transportem drogowym z wieloletnim doświadczeniem w doradzaniu firmom transportowym, autorka publikacji naukowych oraz wieloletni prelegent prowadzący szkolenia z tematyki prawa transportowego, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a wcześniej Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kancelaria Prawna Błach Dynerowicz Bujak w Krakowie www.bdbkp.pl
Wpisów na blogu: 11

Ostatnie wpisy na blogu

Wideo

Płace minimalne na terenie UE. Praktyczne wskazówki dotyczące rozliczeń
Płace minimalne na terenie UE. Praktyczne wskazówki dotyczące rozliczeń
Data 2017-10-30

Podczas webinarium ekspert omówi wszelkie zmiany oraz możliwe rozwiązania pozwalające firmom prawidłowo rozliczać płace minimalne w krajach, które takie przepisy wprowadziły. Ekspert wyjaśnia, jak spełnić wszelkie wymogi administracyjne w Polsce i innych krajach, aby uniknąć dotkliwych kar pieniężnych.

Chociaż przepisy dotyczące naliczania płacy minimalnej dla pracowników międzynarodowego transportu drogowego obowiązują już od 2 lat, to w praktyce sprawiają wiele kłopotów. Dodatkowo od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono kolejne zmiany w przepisach o pracownikach delegowanych. Transport drogowy w Polsce jest ważną gałęzią gospodarki rynkowej, dlatego prawidłowa interpretacja przepisów jest tak ważna, gdyż pozwala przewoźnikom uniknąć dotkliwych kar pieniężnych.

Obecnie przepisy o płacach minimalnych zostały wdrożone w następujących krajach: Niemcy, Austria,  Francja, Włochy Holandia, Norwegia, Węgry, Belgia, Dania, Norwegia a także Luksemburg, i co najważniejsze nie są one ujednolicone a wręcz znacznie się różnią, dlatego bardzo łatwo o pomyłkę.

Zapraszamy do wzięcia udziału w webinarium, podczas którego ekspert wyjaśni:

- co rozumie się przez pojęcie płacy minimalnej oraz jaka jest jej wysokość w niektórych krajach  Europy.

- jakie wymogi spełnić działając w branży międzynarodowego transportu drogowego, aby uniknąć nieprawidłowości, a tym samym zaoszczędzić czas i zminimalizować koszty,

- jakie są sposoby rozliczania płacy minimalnej, obowiązki administracyjne ciążące na pracodawcy oraz kary grożące za ich nieprzestrzeganie w odniesieniu do obowiązujących przepisów,

- interpretacja oraz omówienie regulacji prawnych z zakresu płac minimalnych w państwach takich jak:

·         Niemcy – płaca minimalna MiLoG - ustawa o płacy minimalnej i zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia - omówienie oraz zmiany jakie zostały wprowadzone od 1 stycznia 2017 r.,

·         Austria – znowelizowana ustawa o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz,  LSD-BG) - studium zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i pociągają za sobą szereg obowiązków, które będzie musiał spełnić przewoźnik,

·         Francja – aktualności dotyczące ustawy Loi Macron i platformy SIPSI wprowadzone od 1 stycznia 2017 r.oraz podatek od delegowania,

·         Włochy – nowy Dekret 50/2017 zwany Manovrina, który został zatwierdzony przez Parlament włoski oraz wyjaśnienie zmian dla sektora transportowego,

·         Holandia – omówienie ustawy WAGW EU, która dopiero ma obowiązywać oraz wyjaśnienie jakie wymogi powinny spełniać polskie firmy świadczące usługi transgraniczne do czasu pełnego jej wdrożenia,

·         regulacje dotyczące o delegowania pracowników w ramach świadczenia usług przez firmy transportowe w innych państwach, takich jak: Węgry, Belgia, Dania, Norwegia, Luksemburg.

Grupa MaWo od ponad 10-ciu lat z powodzeniem zajmuje się problematycznymi zagadnieniami dotyczącymi prawa transportowego pod kątem prawnym, księgowym i podatkowym.

Szkolenie prowadzi:

Adam Juniszewski - absolwent MLM Business Academy, trener i szkoleniowiec. Przez 11 lat wykładał j. angielski w szkołach publicznych i renomowanych szkołach językowych. Prowadził liczne szkolenia sprzedażowe i produktowe, również w oparciu o autorski program, m.in. dla firm notowanych na GPW oraz dla managerów i pracowników  struktur sprzedażowych. 

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy MaWo Europa Sp. z o.o., ściśle związanej z MaWo Group Sp. z o.o., w której również prowadzi liczne szkolenia w zakresie technik sprzedaży oraz prawa transportowego, znacznie podnosząc kwalifikacje pracowników.

Zobacz video
Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora za szkodę w transporcie
Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora za szkodę w transporcie
Data 2016-11-28

Utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki oraz za opóźnienie w jej przewozie jako szkoda. Podstawy odpowiedzialności przewoźnika za szkodę w przesyłce. Jak kształtuje się odpowiedzialność spedytora w transporcie.

Szkolenie prowadzi:

Cezary Młotek

Kancelaria Radcy Prawnego Cezary Młotek

Wykład:

Zobacz video
Jak można wybronić się przed roszczeniami kierowców w sprawie ryczałtów – co na to sądy?
Jak można wybronić się przed roszczeniami kierowców w sprawie ryczałtów – co na to sądy?
Data 2016-11-23

Istota i problemy z ryczałtem za nocleg. Jak kształtuje się orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie ryczałtu za nocleg. Wpływ rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości na kwestię ryczałtu za nocleg.

Szkolenie prowadzi:

Cezary Młotek

Kancelaria Radcy Prawnego Cezary Młotek

Wykład:


Zobacz video
Postępowanie kontrolne w siedzibie przedsiębiorcy transportowego - jak przygotować się i postępować w trakcie i po kontroli ZUS, PIP, ITD
Postępowanie kontrolne w siedzibie przedsiębiorcy transportowego - jak przygotować się i postępować w trakcie i po kontroli ZUS, PIP, ITD
Data 2016-11-16

Podstawy prawne i problematyka kontroli przeprowadzanej przez poszczególne organy. Prawa i obowiązki organu kontrolującego oraz podmiotu kontrolowanego. Jak postępować w przypadku kontroli.

Szkolenie prowadzi:

Cezary Młotek

Kancelaria Radcy Prawnego Cezary Młotek

 

Zobacz video
Ściąganie należności od kontrahentów w transporcie na etapie polubownym
Ściąganie należności od kontrahentów w transporcie na etapie polubownym
Data 2016-10-27

Niezapłacone faktury to plaga w branży transportowej. Coraz więcej klientów opóźnia dokonanie zapłaty, coraz częściej zamiast przelewów do firm transportowych spływają e-maile z tłumaczeniami, dlaczego klient wciąż nie zapłacił. Jak sobie radzić, gdy kontrahent zalega z zapłatą? Są na to dwa dobre sposoby.

 

Cezary Młotek – radca prawny

Ab­sol­went wy­dzia­łu prawa Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w War­sza­wie. Praw­nik z ponad 7-let­nim do­świad­cze­niem za­wo­do­wym, obej­mu­ją­cym pracę w cha­rak­te­rze asy­sten­ta w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, oraz praw­ni­ka w kan­ce­la­rii praw­nej. Po­sia­da spore do­świad­cze­nie z za­kre­su pro­ce­du­ry cy­wil­nej, prawa cy­wil­ne­go i go­spo­dar­cze­go, prawa podatkowego i rodzinnego. Współautor publikacji „80 niezbędnych wzorów dokumentów z komentarzem dla przewoźników drogowych” wydanej we współpracy z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka.

Zobacz video

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

© 2016 Portal Transport-expert.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel