Filtruj treść
Filtruj

Sytuacja cudzoziemców w dobie koronawirusa

Barbara Błach-Bujak

Autor: Barbara Błach-Bujak

Dodano: 14 maja 2020
BDB_KP_logo_print_black_vert_RGB

Obowiązujące obecnie przepisy umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.  W celu maksymalnego ułatwienia załatwiania wszelkich formalności, w celu obniżenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa, ale także ze względu na zamknięcie urzędów i związane z tym wydłużenie wszystkich procedur, uzyskiwania właściwych zwolnień, zgód, czy jakichkolwiek dokumentów – wydłużono terminy załatwiania niektórych spraw dla obcokrajowców.

Wprowadzone wydłużenie dotyczy:  

1)      legalnych pobytów cudzoziemców, które skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,

2)      okresów ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca

3)      terminów na składanie wniosków o legalizację pobytu,

4)      ważności już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Kiedy przestaną obowiązywać wydłużenia?

Wydłużenie to będzie trwało do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).

Jak więc wynika z ustalonego okresu wydłużenia na ten moment nikt nie jest w stanie przewidzieć kiedy ten termin faktycznie się skończy i z jaką datą wydłużenie przestanie obowiązywać. Jest to więc wyzwanie zarówno dla cudzoziemców jak i pracodawców, aby pamiętać, że z dniem ustania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, rozpoczyna się 30-sto dniowy termin na załatwienie wyżej wymienionych spraw.

Karty pobytu i tymczasowe zaświadczenia

Podobnie wygląda sytuacja jeśli chodzi o przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu i tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca. Nowe przepisy przewidują przedłużenie z mocy prawa okresów ważności kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca (TZTC – dokumenty wydawane cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej), jeżeli ich koniec wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Okres ważności tych dokumentów ulegnie przedłużeniu do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W tych wszystkich przypadkach, w których mowa jest o „odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni” ustawodawca ma na myśli oczywiście sytuację, w której nie będzie już żadnego ze wskazanych stanów, a więc ani stanu epidemii, ani stanu zagrożenia epidemicznego.

Ważne:

Zatem złagodzenie obecnego stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego, nie rozpoczyna biegu 30-sto dniowego terminu. Rozpocznie się on dopiero po całkowitym zniesieniu obu tych stanów.

Trzeba tu jednak uważać, gdyż jak celowo wskazałam na początku, dynamika zmian przepisów jest bardzo duża i może się okazać, że wraz z wprowadzaniem kolejnych rozwiązań, te poprzednie i aktualne na ten moment, zostaną zmienione.

Zezwolenia na pobyt

Kolejne wydłużenie wprowadzone ustawowo to wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Jak dotychczas, wnioski te będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni.

Pobyt krótkoterminowy

W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie krótkoterminowych tytułów pobytowych (w tym w ramach ruchu bezwizowego), uznanie pobytu za legalny będzie dotyczyło tylko osób, które 14 marca 2020 r. były w kraju na podstawie takich tytułów. Nie dotyczy natomiast osób, które wjechały do Polski później – w takiej sytuacji cudzoziemiec może skorzystać z warunkowego legalnego pobytu i złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt w przedłużonym terminie.

Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży cudzoziemca nowej naklejki wizowej, wydaniem nowej karty pobytu czy innych dokumentów. Nie będzie także konieczne składanie żadnych wniosków.

Przedłużenie zezwoleń na pracę

Cudzoziemiec będzie miał możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. wykonywania pracy. Przedłużone zostały bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt.

Zmiany są nieuniknione

Wszelkie powyższe informacje przygotowane zostały przez urząd do spraw cudzoziemców (udsc.gov.pl), który w obecnej sytuacji wydaje bieżące komunikaty dotyczące sytuacji cudzoziemców na terenie kraju. W związku z obecnym stanem epidemii warto śledzić wszystkie komunikaty i informacje, gdyż sytuacja pozostaje dynamiczna i mogą pojawiać się nowe ułatwienia, ale też obostrzenia zarówno dla pracodawców jak i pracowników będących cudzoziemcami.

Źródło: Urząd do spraw cudzoziemców

Barbara Błach-Bujak

Autor: Barbara Błach-Bujak

ekspert z zakresu prawa związanego z transportem drogowym z wieloletnim doświadczeniem w doradzaniu firmom transportowym, autorka publikacji naukowych oraz wieloletni prelegent prowadzący szkolenia z tematyki prawa transportowego, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a wcześniej Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kancelaria Prawna Błach Dynerowicz Bujak w Krakowie www.bdbkp.pl

Czytelnicy tego artykułu skorzystali również z poniższych narzędzi

Wzory dokumentów

Szybko przygotuj i wypełnij bezpłatnie każdy dokument, jakiego potrzebujesz: od dokumentacji ZUS, po umowy pracownicze, od PIT- ów po dokumenty transportowe. Wyszukujesz dokument, widzisz wzór, jak go wypełnić, edytujesz, drukujesz, gotowe. Jeszcze nigdy sporządzanie dokumentów nie było tak proste. Zobacz i przekonaj się sam!

Informator transportowca

Znajdziesz tu dane teleadresowe służb kontrolnych. Dowiesz się też, ile wynoszą kary ITD. Ponadto w tym dziale są też dostępne informacje na temat utrudnień w ruchu, kursów walut, ograniczeń w ruchu i dni świątecznych.

Polecamy

Nowość wydawnicza

Biblioteka prawa transportowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel