Filtruj treść
Filtruj

Załóż maseczkę jadąc w załodze dwuosobowej

Dodano: 16 kwietnia 2020
Załóż maseczkę jadąc w załodze dwuosobowej

Od 16 kwietnia br. wprowadzono obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych, a także w kabinach samochodów jeśli w środku jadą osoby, które nie mieszkają razem. Oznacza to, że obowiązek noszenia maseczek w kabinie dotyczy załóg dwu- i trzy-osobowych. Przepisy nie przewidują wyłączenia dla transportu drogowego.

Przepisy § 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmienione rozporządzeniem z 15 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.673) ustanowiły obowiązek zakrywania ust i nosa.

Bez zwolnienia dla załóg

Opublikowane brzmienie przepisów nie zwalnia od tego obowiązku kierowców wykonujących swoją pracę w systemie załogi wieloosobowej, o której mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Jak spożywać posiłek czy kawę w maseczce?

W praktyce - ze względu na liczbę miejsc do spania w kabinie pojazdu - kierowcy mogą pracować w załodze dwuosobowej. Przebywają oni prawie 24 godziny na dobę w tej samej przestrzeni przez kilka lub nawet kilkanaście dni. Tam wspólnie pracują, śpią i spożywają posiłki. Dotyczy to w szczególności międzynarodowych przewozów drogowych, gdzie praca wykonywana jest niejednokrotnie na bardzo długich dystansach, a na parkingach i w ich pobliżu nie ma zewnętrznych miejsc noclegowych.

W imieniu przedsiębiorców z brany TSL Maciej Wroński, prezes Transport i Logistyka wystosował list do Łukasza Szumowskiego Ministra Zdrowia. Wskazuje w nim, że obowiązek ten, w przypadku pracy w załodze, będzie trudny do spełnienia. Jak argumentuje prezes: „trudno przypuszczać, że możliwe jest spożywanie posiłków z zakrytymi ustami lub też spać unikając zsunięcia się z twarzy osłony nosa i ust. Nie ma także możliwości wyegzekwowania tego obowiązku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie kierowcy przebywają przez większą część swojej pracy”.

Postulat wyłączenia kierowców z obowiązku

W związku z tym prezes TSL zwrócił się o:

  • · możliwie szybką zmianę przepisów § 18 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, która wyłączy z obowiązku zakrywania ust i nosa kierowców przebywających w kabinie pojazdu w związku z wykonywaniem pracy w systemie załogi dwuosobowej w przewozach drogowych rzeczy, albo
  • · dokonanie odpowiedniej wykładni funkcjonalnej wskazanych wyżej przepisów i przekazanie informacji służbom kontrolnym o wyłączeniu wskazanych wyżej osób spod obowiązku określonego w § 18 ust. 1.

Źródło: Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel