Filtruj treść
Filtruj

Ważność dokumentów w transporcie przedłużona - weszły w życie przepisy

Aldona Kapica

Autor: Aldona Kapica

Dodano: 21 kwietnia 2020
Ważność dokumentów w transporcie przedłużona - weszły w życie przepisy

Weszły w życie przepisy drugiej specustawy z pomocą dla przedsiębiorców. Ustawa przedłużyła ważność szkoleń kierowcy, kodu 95 i prawa jazdy, wprowadziła wakacje składkowe dla średnich firm oraz złagodziła procedurę dotyczącą ogłaszania upadłości.

Zakończyły się prace nad drugą specustawą z pomocą dla przedsiębiorców - ustawa ukazała się w Dzienniku Ustaw. W tzw. tarczy antykryzysowej 2.0 zawarto ułatwienia, za brak których jest krytykowana poprzednia specustawa.

Przedłużono szkolenia kierowców

Na okres stanu epidemii i 30 dni po jej odwołaniu przedłużono ważność prawa jazdy, świadectw kierowcy i szkoleń kierowców zawodowych (kwalifikacja okresowa), a także kodu 95. Przez 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ważne pozostaną pozwolenia czasowe i tablice rejestracyjne, jeżeli termin ich ważności upłynął podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Dodatkowo przedłużono ważność badań technicznych samochodów, których właściciele przebywają na obowiązkowej kwarantannie lub zostali poddani leczeniu z powodu COVID-19. W tym przypadku badanie techniczne zachowa ważność przez 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, ale tylko w celu umożliwienia  dojazdu  na  badanie  techniczne.

Ważne:

W związku z tym za brak ważnego  badania technicznego w drodze do stacji kontroli pojazdów  policja nie  zatrzyma  dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego).

Ulgi dla średnich firm

Firmy zatrudniające do 49 osób zyskały prawo do 3-miesięcznych „wakacji składkowych”. Zostaną zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Jednak zwolnienie obejmie tylko 50% składek. Na podstawie poprzedniej specustawy odroczenie płatności składek objęło tylko mikrofirmy do 9 osób.

Ponadto w nowych przepisach zapisano też, że firma będzie zobowiązana do utrzymania etatu tylko w okresie, gdy dostaje dofinansowanie do pensji pracowników, a nie jak według pierwszej specustawy – jeszcze przez 3 miesiące po. Natomiast świadczenie postojowe dla samozatrudnionych oraz osób pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie przysługiwało przez 3 miesiące, a nie tylko przez miesiąc, jak według poprzedniej specustawy.

Uzgodniono także, że umowy leasingu mogą być zawierane i aneksowane nie tylko w formie pisemnej (pod rygorem nieważności), ale też w formie dokumentowej (np. e-mailem). Niestety, to ułatwienie dotyczy tylko umów zawieranych z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz jej spółką zależną.

Upadłość nie od razu

Na czas epidemii zawieszone zostały terminy na złożenie wniosku o upadłość. Po ustaniu stanu epidemii na złożenie wniosku będą trzy miesiące, pod warunkiem że przesłanki do ogłoszenia upadłości są związane z koronawirusem. Rząd zakłada, że umożliwi to przetrwanie firmom, które są w trudnej sytuacji, ale jest nadzieja, że odżyją po epidemii.

Ważne:

Do tej pory przedsiębiorca musiał złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni od popadnięcia w niewypłacalność, w przeciwnym razie może za powstałe szkody odpowiadać własnym majątkiem.

Ponadto w nowych przepisach przewidziano także wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości.

Aldona Kapica

Autor: Aldona Kapica

specjalista z zakresu transportu drogowego z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych artykułów o prawie transportowym oraz branży transportowej

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel