Filtruj treść
Filtruj

Ustawa o transporcie: naruszenie czasu pracy kierowców

Dodano: 6 września 2018
d24f4131ae9a090e2abbd2d1d363517b7fc134e3-medium

Od kilku dni kierowcy pracują na nowych zasadach odnośnie przestrzegania czasu pracy. Sprawdź, co zmieniła nowelizacja ustawy o transporcie drogowym obowiązująca od 3 września br.

Do tej pory taryfikatory przewidywały tylko trzy sankcje za naruszenia czasu pracy kierowców:

  • za przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy,
  • nieudzielnie przerwy oraz
  • nieprowadzenie ewidencji czasu pracy.

Karę z tytułu tych naruszeń można było nałożyć tylko w przypadku kierowców niezatrudnionych na podstawie umowy o prace, czyli samych przedsiębiorców, zleceniobiorców czy kierowców wykonujących przewozy na podstawie innych umów.

Obecne przepisy

Otóż, przekroczenie maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy jest obecnie sankcjonowane jako dwa oddzielne naruszenia. Pierwsza sankcja jest przewidziana za przekroczenie tygodniowego czasu pracy powyżej 48 godzin (jeżeli nie było możliwości wydłużenia czasu pracy do 60 godzin). Kara wynosi od 100 do 350 zł w zależności od wielkości przekroczenia. Druga sankcja dotyczy przekroczenia wydłużonego wymiaru czasu pracy, czyli 60 godzin, i wyniesie od 100 do 300 zł zależnie od długości przekroczenia.

W zakresie wymaganych przerw w pracy kierowcy kara za nieudzielenie przerwy się nie zmienił (300 zł), natomiast wprowadzono dwie dodatkowa kary za:

  • skrócenie przerwy, gdy czas pracy wynosi 6–9 godzin (50–150 zł w zależności od długości przekroczenia),
  • skrócenie przerwy, gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godzin (100–150 zł).

Taka zmiana w przypadku firm jest bardziej korzystna, ponieważ jeżeli kierowca odbędzie przerwę w krótszym wymiarze niż powinien, firma zapłaci niższą karę niż dziś (wcześniej niezależnie od tego, czy kierowca nie wykonał wcale przerwy, czy wykonał niepełną, kara była taka sama – 300 zł.)

Brak ewidencji

Obecnie kara za nieprowadzenie ewidencji czasu pracy dotyczy wszystkich kierowców, a nie jak wcześniej tylko pracujących na podstawie innej umowy niż umowa o pracę. Nowością jest także sankcja za przekroczenie dopuszczalnego dobowego czasu pracy. W przypadku wykonywania pracy w porze nocnej, przekroczenie normy 10-godzinnej o czas powyżej godziny do 3 godzin skutkuje karą nakładaną na firmę w wysokości 50 zł i kwalifikowane będzie jako poważne naruszenie. Dodatkowo za każdą następną rozpoczętą godzinę powyżej 3 godzin kara wynosi 100 zł, a naruszenie kwalifikowane będzie już jako bardzo poważne.

Adam Janus

Ekspert z zakresu transportu drogowego

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel