Filtruj treść
Filtruj

Ustawa o transporcie: czas jazdy, przerwy i odpoczynki

Dodano: 5 września 2018
83641e0c3003cf79bad431e51dcb8a2e65955859-medium

Kierowcy muszą liczyć się ze zmianami w zakresie czasu jazdy, przerw i odpoczynków. Inna obowiązuje też już wysokość kar oraz zasady ich naliczania. Sprawdź co zmieniła znowelizowana ustawa o transporcie obowiązująca od 3 września br.!

Kary dla kierowców

Co ważne w większości przypadków, znowelizowana ustawa o transporcie drogowym, zmniejszyła wysokość kar dla kierowców. Są jednak pewne wyjątki.

Do tej pory wysokość kar nakładanych na kierowców za poszczególne naruszenia była skonstruowana tak, że zarówno za pierwszy okres przekroczenia, jak i za kolejny przewidziana była taka sama wysokości kary. Na przykład za przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu o czas do jednej godziny kara wynosiła 100 zł i tyle samo za każdą następną rozpoczętą godzinę.

Obecnie: kierowcy za mniejsze naruszenie zapłacą mniej – za przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu o czas do jednej godziny kara wynosi 50 zł.

Kary za przekroczenie czasu prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy zostały jeszcze bardziej zmniejszone. Za przekroczenie, które wynosi od 15 do 30 minut, kierowca zapłaci 50 zł (wcześnie 150 zł), a za każde następne rozpoczęte 30 minut 100 zł (wcześniej 150). A zatem w przypadku przekroczenia czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 1 godzinę kara wyniesie 150 zł, a nie jak wcześniej 300 zł.

Podobnie została zmniejszona kara za skrócenie odpoczynku dziennego.

Kara za skrócenie odpoczynku tygodniowego wynosi obecnie 50 zł za pierwszą gadzinę i tyle samo za każdą następną.

Kary dla zarządzających

Zmiany w taryfikatorze dla zarządzających transportem są bardzo duże. Zmodyfikowano zasady nakładania kar oraz zróżnicowano odpowiedzialność za naruszenia norm czasu pracy kierowców w zależności od rodzaju naruszenia.

Do tej pory taryfikator przewidywał dla zarządzających transportem tylko jedną karę w tym zakresie – za dopuszczenie do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw lub odpoczynków kierowcy. Kara ta wynosiła 2.000 zł. Powodowało to, że nawet za najmniejsze naruszenia zarządzający mógł ponieść tylko jedną, bardzo wysoką karę.

Obecnie: kary są nakładane tylko za rażące naruszenia, a ich wysokość została rozsądnie ograniczona. Zarządzający transportem poniesie karę 1.000 zł za przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia o czas powyżej 14 godzin oraz o 500 zł więcej za przekroczenie dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 23 godzin.

Przewidziano także karę 500 zł w przypadku skrócenia czasu odpoczynku dziennego o więcej niż 4 h 30 min oraz taką samą karę za przekroczenie dziennego czasu prowadzenia powyżej 6 h 45 min.

Co ważne obecnie zarządzający poniesie karę tylko za cztery naruszenia. Kary za inne naruszenia norm czasu jazdy przerw i odpoczynków kary w zasadzie będą najbardziej obciążały firmy przewozowe.

Kary nakładane na firmę

Nowy taryfikator kar dla firm przewiduje zupełnie inny sposób naliczania sankcji, który wynika z przepisów unijnych dotyczących kwalifikowania naruszeń. W przypadku niewielkich przekroczeń przewidywane kary są zdecydowanie mniejsze. Na przykład za przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu o 2 godziny firma zapłaci 200 zł, (wcześniej było to 300 zł.) Natomiast rosną kary za większe przekroczenia.

Uwaga

W taryfikatorze dla firm pojawiła się nowość – naruszenia łączone, czyli takie, w wyniku których łamane są dwa przepisy. Przykładowo przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu o 4,5 godziny przy jednoczesnym braku w tym czasie przerwy lub skróceniu odpoczynku dziennego do mniej niż 4,5 godziny skutkować będzie karą w wysokości 550 zł za każdą godzinę przekroczenia.

Dodatkowo cięższe naruszenia będą kwalifikowane jako podlegające ocenie dobrej reputacji.

Nowe naruszenia

Znowelizowana ustawa wprowadziła także nowe typy naruszeń przepisów. Będą to między innymi: kara za skrócenie odpoczynku dziennego w przypadku załogi dwuosobowej, kara za nieprawidłowości w odbieraniu odpoczynku dzielonego czy wprowadzenie oddzielnych kar za przekroczenie dziennego czasu prowadzenia w zależności od tego, czy kierowca mógł jechać 9 czy 10 godzin.

Kolejną istotną nowością jest sankcjonowanie przekroczenia dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu dopiero po przekroczeniu o więcej niż 10 godzin (wcześniej już powyżej 4 godzin).

Rozliczanie odpoczynków tygodniowych

Wprowadzono także zupełnie inne zasady rozliczania odpoczynków tygodniowych w przypadku, kiedy kierowca zatrzyma się na odpoczynek zbyt późno – obecne zasady karania były krytykowane zarówno przez środowisko transportowe, jak i służby kontrolne. Wcześniej jeżeli kierowca nie rozpoczął odpoczynku tygodniowego najpóźniej po sześciu 24-godzinnych okresach, to za odpoczynek tygodniowy uznawany był jeden z odpoczynków przypadających w ciągu tego okresu – ten najdłuższy.

Obecnie: jeśli kierowca wykorzysta odpoczynek tygodniowy, ale tylko spóźni się z jego odbiorem, kary będą nakładane w sposób bardziej racjonalny i mniej dotkliwy dla firm (szczegóły w tabeli).

Przewidziano również oddzielną sankcję w międzynarodowym przewozie okazjonalnym osób, w sytuacji gdy pojazd prowadzi jeden kierowca, a jego praca odbywa się pomiędzy 22.00 a 6.00, oraz za zbyt późny odbiór odpoczynku tygodniowego w przypadku stosowania wydłużonego cyklu rozliczeniowego do maksymalnie 12 kolejnych okresów 24-godzinnych. Z tytułu naruszenia tych norm przewidziano następujące sankcje:

Lp.

Naruszenie przepisów o czasie prowadzenia, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach kierowców – rozp. 561/2006 (WE) oraz umowa AETR

 

Okresy prowadzenia pojazdu

5.1.

Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godzin w sytuacji, gdy kierowca dwukrotnie w danym tygodniu wydłużył jazdę dzienną do 10 godzin:

kara

kwalifikacja

1. o czas powyżej 15 minut do jednej godziny

50

 

2. o czas od 1 godziny do 2 godzin

150

PN

3. za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

200

BPN

4. za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 13,5 godzin, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4,5 godz.

550

NN

5.2.

Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godzin w sytuacji, gdy jego wydłużenie w danym tygodniu było dozwolone:

   
 

1. o czas do jednej godziny

100

 

2. o czas od 1 godziny do 2 godzin

200

PN

3. za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

250

BPN

4. za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 15 godzin, w przypadku braku jakiejkolwiek przerwy lub odpoczynku trwającego co najmniej 4,5 godziny

550

NN

5.3.

Przekroczenie dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdów:

   

1. o czas powyżej 30 minut do 4 godzin

150

 

2. o czas powyżej 4 godzin do 9 godzin

250

PN

3. o czas powyżej 9 godzin do 14 godzin

350

BPN

4. za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 14 godzin

550

NN

5.4.

Przekroczenie maksymalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu:

   

1. o czas do 10 godzin

250

 

2. o czas powyżej 10 godzin do 15 godzin

350

PN

3. o czas powyżej 15 godzin do 22 godzin i 30 minut

550

BPN

4. za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 22 godzin i 30 minut

700

NN

 

Okresy odpoczynku

5.5.

Skrócenie wymaganego regularnego okresu odpoczynku dziennego

   

1. o czas do 1 godziny

100

 

2. o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin 30 minut

200

PN

3. za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin i 30 minut

350

BPN

5.6.

Niespełnienie wymogu dzielonego dziennego okresu odpoczynku

   

1. skrócenie drugiej części odpoczynku dzielonego o czas do 1 godziny

100

 

2. skrócenie drugiej części odpoczynku dzielonego o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin

200

PN

3. za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

350

BP

5.7.

Skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku dziennego – zarówno w przypadku załogi jednoosobowej, jak i załogi kilkuosobowej

   

1. o czas do 1 godziny

150

 

2. o czas powyżej 1 godziny do 2 godzin

350

PN

3. za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 2 godzin

550

BPN

5.8.

Skrócenie regularnego okresu odpoczynku tygodniowego, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone

   

1. o czas do 3 godzin

150

 

2. o czas powyżej 3 godzin do 9 godzin

300

PN

3. za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 9 godzin

400

BPN

5.9.

Skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku tygodniowego

   

1. o czas do 2 godzin

200

 

2. o czas powyżej 2 godzin do 4 godzin

350

PN

3. o czas powyżej 4 godzin

450

BPN

5.10.

Przekroczenie 6 kolejnych okresów 24-godzinnych od uprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku

   
 
  1. o czas do 3 godzin

350

 
  1. o czas powyżej 3 godzin do 12 godzin

450

PN

  1. o czas powyżej 12 godzin

550

BPN

 

Przerwy

5.11.

Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy:

   

1. o czas do 30 minut

100

 

2. o czas powyżej 30 minut do 1 godziny 30 minut

250

PN

 

3. za każde następne rozpoczęte 30 minut powyżej 1 godziny 30 minut

350

BPN

4. w międzynarodowym okazjonalnym przewozie osób, w godzinach od 22.00 do 6.00, gdy pojazd obsługuje jeden kierowca

   

o czas do 1 godziny 30 minut

250

PN

o czas powyżej 1 godziny 30 minut

350

BPN

 

Praca w porze nocnej

5.12.

Przekroczenie dopuszczalnego dobowego czasu pracy, jeżeli taka wykonywana jest w porze nocnej:

   
 

1. o czas powyżej godziny do 3 godzin

50

PN

 

2. za każdą następną rozpoczętą godzinę powyżej 3 godzin

100

BPN

 

Odstępstwo dotyczące odłożenia okresu odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych

5.13.

Skrócenie tygodniowego okres odpoczynku po 12 kolejnych okresach dwudziestoczterogodzinnych

   

1. o czas do 2 godzin

150

 

2. o czas powyżej 2 godzin do 4 godzin

300

PN

3. za każdą godzinę powyżej 4 godzin

400

BPN

5.14.

Przekroczenie 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku

   
  1. o czas do 3 godzin

150

 
  1. o czas powyżej 3 godzin do 12 godzin

300

PN

  1. za każdą godzinę powyżej 12 godzin

400

BPN

         

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

x
wiper-pixel