Filtruj treść
Filtruj

Tarcza 2.0: Zwolnienie z ZUS firm do 49 osób

Monika M. Brzostowska

Autor: Monika M. Brzostowska

Dodano: 8 kwietnia 2020
Tarcza 2.0: Zwolnienie z ZUS firm do 49 osób

Objęcie zwolnieniem ze składek ZUS także przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 osób, a nie jedynie mikrofirm, zakłada tarcza antykryzysowa 2.0. Tacy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na 50-proc. ulgę przez trzy miesiące w składkach na ubezpieczenia społeczne. Ustawa przedłuża także wypłatę postojowego, rozszerza katalog podmiotów, które będą mogły skorzystać z mikropożyczki. Ustawa została już uchwalona przez Sejm.

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje specustawa dotycząca szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ustawa przewiduje szereg rozwiązań mających na celu wsparcie przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwom. Podatnicy po spełnieniu określonych warunków mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też mogą otrzymać  świadczenie postojowe. Dziś Sejm uchwalił tarczę 2.0.

Podatnicy zatrudniający do 49 osób

Nowa tarcza skierowania jest nie tylko do mikroprzedsiębiorców, ale też do podatników zatrudniających do 49 osób. Ustawodawca przewidział możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia ze składek ZUS podatników, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zatrudniali do 49 osób.

Zwolnienie będzie przysługiwać w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.

Uwaga

Liczbę ubezpieczonych oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego.

 

Trzykrotne postojowe

Ustawa zakłada możliwość przyznania postojowego nie jednorazowo, a nawet trzykrotnie. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie, z zastrzeżeniem, zaś osobie prowadzącej działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę nie więcej niż trzykrotnie.

Uwaga

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku, o którym mowa w art. 15zs, nie uległa poprawie.

Zmiany dotyczące PCC

Tarcza antykryzysowa 2.0 zakłada zwolnienie od 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ceny transferowe

Przedłuża się do 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Przedłużono też do 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

Rozszerzono krąg mikroprzedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z pożyczki, o podatników, którzy nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na 29 lutego 2020 r.

Uwaga

Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Grupa kapitałowa

Podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.

Publiczne strony www

Projekt wprowadza w usługach komórkowych nielimitowanego dostępu do „publicznych” stron internetowych (m.in. strony w domenie gov.pl, usługi umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę nauczycieli i uczniów).

Źródło: rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – projekt został uchwalony przez Sejm, teraz zajmie się nim Senat.

Monika M. Brzostowska

Autor: Monika M. Brzostowska

doradca podatkowy 13753

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel