Filtruj treść
Filtruj

Szkolenie: przewóz na potrzeby własne – zmiany 2019 r.

Dodano: 1 kwietnia 2019
szkolenie

Nowelizacja ustawy transportowej wprowadziła sporo nowych wymagań dla firm wykonujących przewozy na potrzeby własne. Sporo wątpliwości wynika również z nowego ograniczenia  dotyczącego pracy w porze nocnej. Nowości dotyczą nie tylko typowych firm transportowych, ale przede wszystkim wykonujących właśnie przewozy na potrzeby własne.

Na szkoleniu:

•             wyjaśnimy wątpliwości wynikające ze zmienionych przepisów

•             przedstawimy jakie zmiany czekają nas w 2019 r.

•             powiemy także o nowych zasadach odpowiedzialności za naruszenia przepisów i wskażemy jak uniknąć wysokich kar oraz nie trafić na czarną listę czyli nowego rejestru firm

•             omówimy inne ważne kwestie będące skutkiem nowych regulacji w zakresie mocowania ładunków, oznaczania i dokumentacji pojazdów, nowych zasad odpowiedzialności za załadunki towarów czy wreszcie zmian w opłatach viatoll.

Korzyści ze szkolenia:

•             poznanie nowych wymagań do wykonywania przewozu na potrzeby własne

•             uzyskanie wiedzy na temat nowego rejestru KREPTD i skutków wpisu do tego rejestru dla firm przewozowych

•             uczestnicy dowiedzą się jak wyznaczyć zarządzającego transportem w firmie wykonującej na potrzeby własne oraz co musi zawierać umowa z taką osobą

•             uniknięcie błędów związanych z brakiem odpowiedniej wiedzy lub błędną interpretacją przepisów

•             przygotowanie się do najnowszych wymagań kontrolerów w zakresie kontroli drogowych

•             możliwość rozwiązania własnych problemów w ramach indywidualnych konsultacji z prowadzącym szkolenie oraz zaprezentowania i skonsultowania swoich wątpliwości ze szkolącym i innymi uczestnikami szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Wstęp: omówienie najnowszych przepisów obowiązujących od 3 września 2018r. - nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

1. Nowe przepisy transportowe:                                                                       

•             nowe dokumenty w przewozach na potrzeby własne

•             obowiązek wymiany dokumentów uprawiających do transportu – termin, obowiązki firm, sankcje za niedokonanie zmian według nowelizacji ustawy transportowej

•             zarządzający transportem w firmach wykonujących przewozy na potrzeby własne – zgłoszenie do właściwych organów, wymagania, ograniczenia, umowy na zarządzanie transportem

•             najnowsze wymagania kontrolerów ITD. – zmiany w dokumentach, wyposażenie pojazdów, oznakowanie, dodatkowe wymagania

•             nowe uprawnienia ITD. w stosunku do kierowców, pojazdów i firm

•             wpływ zmienionego kodeksu drogowego na działalność przewozową

•             załadunki towarów – nowe przepisy o mocowaniu ładunków, odpowiedzialność za przeładowanie pojazdu i przekroczenie nacisku osi

•             zakazy ruchu weekendowe i  świąteczne – najnowsze wytyczne kontrolerów

2. Wymagania dla kierowców zatrudnionych w firmie wykonującej przewóz na potrzeby własne:

•             wymagane badania i kwalifikacje kierowców

•             obowiązki firmy w zakresie uprawnień kierowcy

•             umowy z kierowcami

•             dodatkowe dokumenty wymagane przy zatrudnieniu kierowcy oraz obowiązki firmy przy zwalnianiu kierowcy z pracy

•             błędy z dokumentacji kierowcy i ich konsekwencje

3. Aktualne przepisy regulujące czas pracy kierowców:

•             nowe zasady rozliczania czasu jazdy, przerw i odpoczynków

•             pora nocna – kiedy obowiązuje, jak ją wyznaczyć i jakie ma skutki dla organizacji pracy kierowcy

•             rozpoczęcie i zakończenie pracy na tachografie, wpisy manualne

•             najnowsze zasady wystawiania urlopówek

•             rozporządzenie 561/2006 i ustawa o czasie pracy kierowców

•             rejestracja aktywności w systemie mieszanym – z tachografem i bez tachografu

•             dodatkowe dokumenty wymagane przez kontrolerów

•             dzienny, tygodniowy i dwutygodniowy okres prowadzenia pojazdu

•             przerwy w czasie pracy i w trakcie dziennego okresu prowadzenia pojazdu

•             odpoczynki dzienne i tygodniowe w przepisach i praktyce

•             jak sobie radzić w sytuacjach awaryjnych lub nieprzewidzianych

•             archiwizowanie dokumentacji i ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy

•             praktyczne ćwiczenia oraz najczęściej popełniane błędy przez kierowców                                           

4. Najnowsze zasady używania tachografów, wykresówek i kart kierowców:

•             nowe wymagania w zakresie używania tachografów, wykresówek i kart kierowców   

•             wkładanie i wyjmowanie karty kierowcy w trakcie dziennego okresu pracy i na odpoczynku             

•             obowiązek wymiany na tachograf nowej generacji

•             podstawowe zasady użytkowania tachografów:

          a) legalizacja i tolerancje tachografu, jak korzystać z zasady „złotej minuty"

          b) analiza zapisów na wykresówkach

          c) karty do tachografów

          d) nowe wytyczne ITD w spawie sczytywania danych z karty kierowcy i tachografów cyfrowych

•             przykłady, błędy kierowców oraz firm

5. Nowe taryfikatory kar i zasady odpowiedzialności kadry zarządzającej i firm – jak uniknąć wysokich kar w świetle nowych przepisów oraz orzecznictwa (przykłady z praktyki kontrolnej)

Prelegent:

Inspektor ITD na stanowisku kierowniczym, z wieloletnim doświadczeniem w kontrolach, specjalista kontroli w przedsiębiorstwach, ekspert z problematyki czasu pracy kierowców.  Doświadczony szkoleniowiec kierowców, kadry zarządzającej firm oraz pracowników służb kontrolnych. Autor licznych publikacji dotyczącej tematyki transportowej w szczególności obejmującej analizę i rozliczanie czasu pracy kierowców.

Uwaga

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma w prezencie książkę:

"Warunki wykonywania transportu" o wartości 69,00 zł

Lokalizacja i termin wydarzenia

Szkolenie odbędzie się 10 kwietnia br. w budynku Europrofes Group Sp. z o.o., przy ul. Ofiar Oświęcimskich 17, we Wrocławiu. Cena szkolenia wynosi: 620 zł netto (762,60 zł brutto).

 

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel