Filtruj treść
Filtruj

Odstępstwa od rozporządzenia 561/2006 w Europie – tabela (aktualizacja)

Dodano: 3 kwietnia 2020
ODSTĘPSTWA OD STOSOWANIA

Załączamy przetłumaczone na język polski zestawienie odstępstw od stosowania Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w krajach Unii Europejskiej. Sprawdź, w których krajach można jechać dłużej np. 10 lub 11 godzin, skorzystać ze skróconych odpoczynków oraz gdzie podwyższono dwutygodniowe limity jazdy. Lista zaktualizowana na 3 kwietnia 2020 r.

Odstępstwa od stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r.

Belgijskie władze przesunęły końcowy termin obowiązywania na terenie tego kraju odstępstw od przepisów o czasie jazdy, przerw i odpoczynków. Dodano też dwa nowe odstępstwa.

  • Do listy krajów, które zezwalają na odstępstwa od limitów czasu jazdy, przerw i odpoczynków, doszła Szwajcaria. Finlandia przedłużyła swoje odstępstwa, a Hiszpania nie tylko przedłużyła, ale tez doprecyzowała.
  • Wcześniej Niemcy 20 marca znieśli limity dotyczące kabotażu, żeby zapewnić regularne dostawy do sklepów. Jednak po tygodniu, pod naciskiem lokalnych firm transportowych, wycofali się z tego. Nadal więc w Niemczech obowiązują te same ograniczenia, dotyczące kabotażu, co przed epidemią.
  • Łotwa zezwoliła kierowcom na odstępstwa od rozporządzenia nr 561/2006. Uaktualnioną listę odstępstw znajdziesz poniżej.

Uaktualnioną listę odstępstw znajdziesz poniżej.

ODSTĘPSTWA OD STOSOWANIA Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

 

Nazwa państwa

 

Czas obowiązywania odstępstwa

 

Kategoria transportu/kierowców

 

Jakie odstępstwa są dozwolone

Austria

16/03/2020 – 14/04/2020

 

wszyscy kierowcy

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy wynoszącego 56 godzin do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy wynoszącego 90 godzin do 100 godzin;

- art. 7: wydłużenie okresu prowadzenia bez przerwy do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin,

- art. 8 (6): przesunięcie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu 24-godzinych okresów

 

 

 

 

 

Belgia

 

19/03/2020 – 30/04/2020

 

kierowcy wykonujący transport żywności, leków i sprzętu medycznego

- art. 6 (2): wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy wynoszącego 56 godzin do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy wynoszącego 90 godzin do 96 godzin;

- art. 8 (6): przesunięcie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu 24-godzinych okresów

 

 

 

 

26/03/2020 – 25/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport drogowy

- art. 8 (8) zwolnienie z zakazu odbywania w kabinie pojazdu regularnych odpoczynków tygodniowych

01/04/2020 – 30/04/2020

transport podstawowych towarów i leków

- art. 8 (6): skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 do 24 godzin – skrócenie nie musi być rekompensowane

 

Bułgaria

 

19/03/2020 – 13/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport towarów

 

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 7: wydłużenie okresu prowadzenia bez przerwy do 5,5 godziny;

- art. 8 (6): skrócenie regularnego tygodniowego okresu odpoczynku z 45 do 24 godzin

 

Chorwacja

18/03/2020 – 16/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport artykułów pierwszej potrzeby: żywności i artykułów do powiązanych branż, żywności dla zwierząt, paliw, surowców, leków i sprzętu medycznego, sprzętu dla szpitali

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin

- art. 8 (6): każdy odpoczynek tygodniowy może trwać 24 godziny, nie trzeba udzielać

rekompensaty;

 

Czechy

16/03/2020 – 14/04/2020

 

wszyscy kierowcy

- całkowicie zawieszone stosowanie art. 6–9

Dania

 

23/03/2020 – 11/04/2020

 

cały krajowy transport towarów i pasażerów w Danii

 

- art. 8 (6): odstępstwo od przepisu dotyczącego tygodniowego odpoczynku

 

Finlandia

27/03/2020 – 25/04/2020

krajowy i międzynarodowy transport towarów i osób

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 8 (6): każdy odpoczynek tygodniowy może trwać 24 godziny, nie trzeba udzielać

rekompensaty;

 

Francja

21/03/2020 – 19/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport towarów i osób

- art. 6 (1): wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 10 godzin lub 11 godzin dwa razy w tygodniu;

- art. 6 (2): wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy wynoszącego 56 godzin do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie maksymalnego dwutygodniowego limitu jazdy wynoszącego 90 godzin do 102 godzin;

 

Grecja

19/03/2020 – 17/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport towarów

 

- art. 6 (1): wydłużenie maksymalnego dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy wynoszącego 56 godzin do 60 godzin;

- art. 7: wydłużenie okresu prowadzenia bez przerwy do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin,

- art. 8 (6): przesunięcie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu 24-godzinych okresów

 

Hiszpania

 

29/03/2020 – 12/04/2020

 

cały transport towarów na terenie Hiszpanii

 

- art. 6 (1): limit czasu prowadzenia pojazdu może być przedłużony, pod warunkiem że przestrzegane będą normy dotyczące przerw i odpoczynków;

- art. 8 (6): każdy odpoczynek tygodniowy może trwać 24 godziny, nie trzeba udzielać

rekompensaty;

- art. 8 (8) zwolnienie z zakazu odbywania w kabinie pojazdu regularnych odpoczynków tygodniowych

 

Irlandia

 

18/03/2020 – 16/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport towarów

 

- art. 6 (3): dwutygodniowy limit jazdy podniesiony z 90 do 112 godzin,

- art. 8 (6): wystarczą tygodniowe odpoczynki skrócone zamiast regularnych i nie wymaga się odebrania za nie rekompensaty, ale nie ma odstępstwa od

wymogu rozpoczęcia tygodniowego okresu odpoczynku po upływie 6 okresów 24-godzinnych

 

Luksemburg

 

19/03/2020 – 17/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport towarów

 

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): podniesienie dwutygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 8 (6): odroczenie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu 24-godzinnych okresów

 

Łotwa

27/03/2020 – 25/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport towarów

 

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): podniesienie dwutygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny

- art. 8 (6): każdy odpoczynek tygodniowy może trwać 24 godziny, nie trzeba udzielać

rekompensaty;

 

Malta

 

18/03/2020 – 16/04/2020

 

międzynarodowy transport towarów

 

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin

 

Niderlandy

14/03/2020 – 01/06/2020

 

dostawy żywności, paszy, zwierząt, leków, produktów medycznych, odpadów, artykułów higienicznych oraz paliw i produktów ropopochodnych

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): podniesienie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): podniesienie dwutygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 8 ust. 6: rozpoczęcie tygodniowego odpoczynku po siedmiu 24-godzinnych okresach;

Niemcy

 

18/03/2020 – 17/04/2020

 

transport podstawowych towarów, takich jak żywność, lekarstwa, medyczne wyposażenie ochronne i paliwa

 

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu do 10 godzin dozwolone nie więcej niż pięć razy w tygodniu;

- art. 8 (6): możliwość skorzystania z dwóch skróconych tygodniowych odpoczynków z rzędu, pod warunkiem że:

- kierowca korzysta z przynajmniej czterech tygodniowych okresów odpoczynku w ciągu czterech kolejnych tygodni, z czego przynajmniej dwa są regularne;

- rekompensata za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku będzie wykorzystana przed kolejnym tygodniowym okresem odpoczynku

 

 

Norwegia

 

14/03/2020 – 13/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport towarów i osób

 

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin;

- art. 8 (6): wystarczy co najmniej jeden skrócony tygodniowy odpoczynek co tydzień przez cały okres zwolnienia

- art. 6: dozwolone jest wydłużenie dziennego, tygodniowego i dwutygodniowego okresu prowadzenia, jeśli zostaną zachowane odpoczynki

Polska

 

18/03/2020 – 16/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport towarów i osób

 

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny

 

Portugalia

23/03/2020

– 06/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport towarów

 

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy;

- art. 8 (6): odstępstwa od przepisów dotyczących tygodniowego odpoczynku;

 

 

Rumunia

 

18/03/2020

– 16/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport towarów

 

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin;

- art. 8 (6): odroczenie tygodniowego odpoczynku powyżej okresu sześciu 24-godzinnych okresów

 

Słowacja

 

19/03/2020 – 17/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport towarów

 

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin

Słowenia

16/03/2020 - 14/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport towarów

 

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin,

- art. 8 (6): przesunięcie tygodniowego okresu odpoczynku powyżej sześciu 24-godzinych okresów

 

 

 

 

Szwajcaria

19/03/2020 – 19/04/2020

transport towarów pierwszej potrzeby – tylko po uzyskaniu potwierdzającego to certyfikatu Approvisionnenment Économique du Pays (AEP)

- art. 6 (3): wydłużenie 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 112 godzin;

- art. 8 (4): można zrobić 5 skróconych dobowych odpoczynków pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi (zamiast trzech);

- art. 8 (6): dwa regularne odpoczynki tygodniowe w kolejnych tygodniach mogą trwać po 36 godzin,

 

Szwecja

 

16/03/2020 – 14/04/2020

 

cały krajowy transport towarów i pasażerów w Szwecji

 

- art. 8 (2): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin;

- art. 8 (6): każdy odpoczynek tygodniowy może trwać 24 godziny, nie trzeba udzielać rekompensaty;

- art. 6: dzienne, tygodniowe i dwutygodniowe limity czasu jazdy można wydłużyć, jeśli są przestrzegane

odpoczynki i przerwy

 

 

Węgry

21/03/2020 – 19/04/2020

 

krajowy i międzynarodowy transport towarów i osób

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin;

- art. 6 (2): wydłużenie tygodniowego limitu jazdy z 56 do 65 godzin;

- art. 6 (3): wydłużenie 2-tygodniowego limitu jazdy z 90 do 105 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin

- art. 8 (6): każdy odpoczynek tygodniowy może trwać 24 godziny, nie trzeba udzielać rekompensaty;

- art. 8 ust. 6: rozpoczęcie tygodniowego odpoczynku po siedmiu 24-godzinnych okresach

 

Wielka Brytania

 

23/03/2020 – 21/04/2020

 

dostawa żywności, artykułów nieżywnościowych (higiena osobista, papier toaletowy i artykuły do sprzątania) oraz środki farmaceutyczne, jeśli transport następuje do Anglii, Szkocji i Walii:

- do centrum dystrybucji do sklepów (lub centrum realizacji),

- od producenta lub dostawcy do centrum dystrybucji

- od producenta lub dostawcy do sklepu (lub centrum realizacji)

- pomiędzy centrami dystrybucyjnymi a węzłem komunikacyjnym

- dostawy hubów transportowych do sklepów;

odstępstwa nie są dozwolone dla kierowców wykonujących

dostawy bezpośrednio do konsumentów

 

 

 

- art. 6 (1): wydłużenie dziennego limitu jazdy z 9 do 11 godzin

LUB

- art. 8 ust. 6: rozpoczęcie tygodniowego odpoczynku po siedmiu 24-godzinnych okresach; ale w ciągu dwóch tygodni nadal są wymagane dwa regularne tygodniowe odpoczynki lub regularny i skrócony odpoczynek;

- art. 6 (2): wydłużenie maksymalnego tygodniowego limitu jazdy z 56 do 60 godzin.

- art. 6 (3): wydłużenie dwutygodniowego limitu jazdy z 90 do 96 godzin;

- art. 7: wydłużenie czasu jazdy bez przerwy z 4,5 do 5,5 godziny;

- art. 8 (1): skrócenie dziennego odpoczynku z 11 do 9 godzin

 

 

opr. Kancelaria Błach Dynerowicz Bujak i Aldona Kapica

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

Sprawdź nasz portal - testuj przez 24h za darmo

Aktualności i porady ekspertów

Wzory dokumentów

E-biblioteka z raportami

Załóż konto testowe x
wiper-pixel