Filtruj treść
Filtruj

Będą zmiany w kabotażu i w kontrolach firm transportowych

Cezary Młotek

Autor: Cezary Młotek

Dodano: 30 grudnia 2016
dbb7961b9d443c7ab7bc3aee8c5a9277cb6d780b-medium

Organy Unii Europejskiej rozpoczęły prace nad zmianą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 (dotyczącym warunków wykonywania zawodu przewoźnika) i rozporządzenia nr 1072/2009 (dotyczącym wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych). Co się zmieni?

Pozostało jeszcze 81 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Zyskaj dostęp do wszystkich płatnych treści

  • Aktualności o zmianach przepisów transportowych zawsze będziesz na bieżąco
  • Interpretacji przepisów zawsze z komentarzem, z którego wszystko jasno wynika
  • Konsultacji z ekspertami pytasz i otrzymujesz odpowiedzi
  • Dobrych praktyk transportowych rekomendowanych przez kancelarie sposobów postępowania, które warto naśladować
  • Telefonicznego dyżuru eksperta osobiście zadaj pytanie a natychmiast otrzymasz rozwiązanie
  • Edytowalnych wzorów dokumentów każdy przygotujesz w kilka minut
  • E-biblioteki z najnowszymi e-raportami branżowymi do pobrania

Logowanie

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem portalu, możesz wykupić jednorazowy dostęp do wybranego dokumentu.

Cezary Młotek

Autor: Cezary Młotek

Ab­sol­went wy­dzia­łu prawa Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wy­szyń­skie­go w War­sza­wie. Praw­nik z ponad 7-let­nim do­świad­cze­niem za­wo­do­wym, obej­mu­ją­cym pracę w cha­rak­te­rze asy­sten­ta w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, oraz praw­ni­ka w kan­ce­la­rii praw­nej. Po­sia­da spore do­świad­cze­nie z za­kre­su pro­ce­du­ry cy­wil­nej, prawa cy­wil­ne­go i go­spo­dar­cze­go, prawa podatkowego i rodzinnego.

Nasi partnerzy i zdobyte nagrody

x
wiper-pixel